Ачаалж байна ...

орон сууц

жагсаалт байхгүй байна

Зар сурталчилгаа

Дээд зэрэглэлийн жагсаалт

2bhk + 2t (600 Sq Ft) Уттам Нагар дахь барилгачин байшин 2bhk + 2t (600 Sq Ft) Уттам Нагар дахь барилгачин байшин
2bhk + 2t (600 Sq Ft) Уттам Нагар дахь барилгачин байшин
2,560,000 INR
| 2 ор | 2 банн | 600 Sq Ft
 Delhi in Delhi (India)
1bhk + 2t (720 Sq Ft), Мумбай дахь Андерийн зүүн хэсэгт байрлах орон сууц 1bhk + 2t (720 Sq Ft), Мумбай дахь Андерийн зүүн хэсэгт байрлах орон сууц
1bhk + 2t (720 Sq Ft), Мумбай дахь Андерийн зүүн хэсэгт байрлах орон сууц
32,000 INR / Monthly
| 1 ор | 2 банн | 720 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
3bhk + 3t (1,125 Sq Ft) Мумбай дахь Тэйн Барест байр 3bhk + 3t (1,125 Sq Ft) Мумбай дахь Тэйн Барест байр
3bhk + 3t (1,125 Sq Ft) Мумбай дахь Тэйн Барест байр
32,000 INR / Monthly
| 3 ор | 3 банн | 1125 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
2bhk + 2t (1,300 Sq Ft) орон сууц Мумбай дахь Улве хотод 2bhk + 2t (1,300 Sq Ft) орон сууц Мумбай дахь Улве хотод
2bhk + 2t (1,300 Sq Ft) орон сууц Мумбай дахь Улве хотод
15,000 INR / Monthly
| 2 ор | 2 банн | 1300 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
3bhk + 3t (1,660 Sq Ft) орон сууц Мумбай дахь Улве хотод 3bhk + 3t (1,660 Sq Ft) орон сууц Мумбай дахь Улве хотод
3bhk + 3t (1,660 Sq Ft) орон сууц Мумбай дахь Улве хотод
20,000 INR / Monthly
| 3 ор | 3 банн | 1660 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
Дели, Пасчим Вихар дахь 2bhk + 2t (1,000 Sq Ft) орон сууц Дели, Пасчим Вихар дахь 2bhk + 2t (1,000 Sq Ft) орон сууц
Дели, Пасчим Вихар дахь 2bhk + 2t (1,000 Sq Ft) орон сууц
24,000 INR / Monthly
| 2 ор | 2 банн | 1000 Sq Ft
 Delhi in Delhi (India)
1bhk + 1t (675 Sq Ft) Мумбай зам, Мумбай хотын зүүн хэсэгт байрлах орон сууц 1bhk + 1t (675 Sq Ft) Мумбай зам, Мумбай хотын зүүн хэсэгт байрлах орон сууц
1bhk + 1t (675 Sq Ft) Мумбай зам, Мумбай хотын зүүн хэсэгт байрлах орон сууц
14,500 INR / Monthly
| 1 ор | 1 банн | 675 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
1bhk + 2t (620 Sq Ft), Мумбай дахь Андерийн зүүн хэсэгт байрлах орон сууц 1bhk + 2t (620 Sq Ft), Мумбай дахь Андерийн зүүн хэсэгт байрлах орон сууц
1bhk + 2t (620 Sq Ft), Мумбай дахь Андерийн зүүн хэсэгт байрлах орон сууц
31,500 INR / Monthly
| 1 ор | 2 банн | 620 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
3bhk + 2t (1,000 Sq Ft) Уттам Нагар дахь барилгачин байшин 3bhk + 2t (1,000 Sq Ft) Уттам Нагар дахь барилгачин байшин
3bhk + 2t (1,000 Sq Ft) Уттам Нагар дахь барилгачин байшин
3,400,000 INR
| 3 ор | 2 банн | 1000 Sq Ft
 Delhi in Delhi (India)
1bhk + 1t (324 Sq Ft), Мумбайын Доод Парел дахь орон сууц 1bhk + 1t (324 Sq Ft), Мумбайын Доод Парел дахь орон сууц
1bhk + 1t (324 Sq Ft), Мумбайын Доод Парел дахь орон сууц
19,000 INR / Monthly
| 1 ор | 1 банн | 324 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)

Хамгийн сүүлийн үеийн жагсаалт

2bhk + 2t (600 Sq Ft) Уттам Нагар дахь барилгачин байшин 2bhk + 2t (600 Sq Ft) Уттам Нагар дахь барилгачин байшин
2bhk + 2t (600 Sq Ft) Уттам Нагар дахь барилгачин байшин
2,560,000 INR
| 2 ор | 2 банн | 600 Sq Ft
 Delhi in Delhi (India)
1bhk + 2t (720 Sq Ft), Мумбай дахь Андерийн зүүн хэсэгт байрлах орон сууц 1bhk + 2t (720 Sq Ft), Мумбай дахь Андерийн зүүн хэсэгт байрлах орон сууц
1bhk + 2t (720 Sq Ft), Мумбай дахь Андерийн зүүн хэсэгт байрлах орон сууц
32,000 INR / Monthly
| 1 ор | 2 банн | 720 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
3bhk + 3t (1,125 Sq Ft) Мумбай дахь Тэйн Барест байр 3bhk + 3t (1,125 Sq Ft) Мумбай дахь Тэйн Барест байр
3bhk + 3t (1,125 Sq Ft) Мумбай дахь Тэйн Барест байр
32,000 INR / Monthly
| 3 ор | 3 банн | 1125 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
2bhk + 2t (1,300 Sq Ft) орон сууц Мумбай дахь Улве хотод 2bhk + 2t (1,300 Sq Ft) орон сууц Мумбай дахь Улве хотод
2bhk + 2t (1,300 Sq Ft) орон сууц Мумбай дахь Улве хотод
15,000 INR / Monthly
| 2 ор | 2 банн | 1300 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
3bhk + 3t (1,660 Sq Ft) орон сууц Мумбай дахь Улве хотод 3bhk + 3t (1,660 Sq Ft) орон сууц Мумбай дахь Улве хотод
3bhk + 3t (1,660 Sq Ft) орон сууц Мумбай дахь Улве хотод
20,000 INR / Monthly
| 3 ор | 3 банн | 1660 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
Дели, Пасчим Вихар дахь 2bhk + 2t (1,000 Sq Ft) орон сууц Дели, Пасчим Вихар дахь 2bhk + 2t (1,000 Sq Ft) орон сууц
Дели, Пасчим Вихар дахь 2bhk + 2t (1,000 Sq Ft) орон сууц
24,000 INR / Monthly
| 2 ор | 2 банн | 1000 Sq Ft
 Delhi in Delhi (India)
1bhk + 1t (675 Sq Ft) Мумбай зам, Мумбай хотын зүүн хэсэгт байрлах орон сууц 1bhk + 1t (675 Sq Ft) Мумбай зам, Мумбай хотын зүүн хэсэгт байрлах орон сууц
1bhk + 1t (675 Sq Ft) Мумбай зам, Мумбай хотын зүүн хэсэгт байрлах орон сууц
14,500 INR / Monthly
| 1 ор | 1 банн | 675 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
1bhk + 2t (620 Sq Ft), Мумбай дахь Андерийн зүүн хэсэгт байрлах орон сууц 1bhk + 2t (620 Sq Ft), Мумбай дахь Андерийн зүүн хэсэгт байрлах орон сууц
1bhk + 2t (620 Sq Ft), Мумбай дахь Андерийн зүүн хэсэгт байрлах орон сууц
31,500 INR / Monthly
| 1 ор | 2 банн | 620 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
3bhk + 2t (1,000 Sq Ft) Уттам Нагар дахь барилгачин байшин 3bhk + 2t (1,000 Sq Ft) Уттам Нагар дахь барилгачин байшин
3bhk + 2t (1,000 Sq Ft) Уттам Нагар дахь барилгачин байшин
3,400,000 INR
| 3 ор | 2 банн | 1000 Sq Ft
 Delhi in Delhi (India)
1bhk + 1t (324 Sq Ft), Мумбайын Доод Парел дахь орон сууц 1bhk + 1t (324 Sq Ft), Мумбайын Доод Парел дахь орон сууц
1bhk + 1t (324 Sq Ft), Мумбайын Доод Парел дахь орон сууц
19,000 INR / Monthly
| 1 ор | 1 банн | 324 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)